Sản phẩm

Bơm chìm ARS PUMPS
Mã sản phẩm : ARS - SVA
Danh mục : Sản phẩm
Thương hiệu : Bombas Ideal
Máy bơm chìm ( submersible pumps)

Vortex · Single channel · With channels · Multi channel for large flows · Grinder · Drainage