Sản phẩm

Bombas Ideal

Bombas Ideal S.A. bắt đầu sản xuất bơm (pump) vào năm 1902. Kể từ đó mục tiêu của Bombas là cung cấp các giải pháp hiệu quả cho bất kỳ các loại nhu cầu về Bơm (pump).

“Chất lượng” và “ đổi mới” luôn là thước đo của Bombas, và để theo kịp các đối thủ cạnh tranh, Bombas luôn áp dụng các công nghệ thiết kế và sản xuất mới nhất trên thị trường.

Tất cả các sản phẩm của Bombas được chứng nhận ISO 9001 và được AENOR chấp thuận.